Pule Kahikolu

 

E pule kākou i ka pule Kahikolu, mākaukau, hoʻomaka

Ma ka inoa o ka makua, ke keiki a me ka ‘uhane hemolele. ʻĀmene