I Kokoiki

 

I Kokoiki -Na John Keola Lake

I Kokoiki e hōʻea mai

I ka waʻa kaulana o ka Pouli mai

 

Ua ʻōʻili maila Paiʻea i ka lani

Kaʻakaʻa ka lani ka hekili

 

Kū makani hā i ka lani

ʻO ke kapu ʻihiʻihi ka wahine

 

Pāheʻe ka ʻiewe i ke kapa wahi

Lawe aku ʻia na Naeʻole