Hoe a Mau

Hoe Amau– Na Lorenzo “Laiana” Lyons 

Hoe ikaika, sela, hoe a mau,             

Ma ‘ō he awa nani, lulu a mau.                              

He holo ‘ino, sela, ane na‘e pau        

E‘e a‘e ma ka wa‘a pa’a sela, hoe a mau.

Hoe a mau, sela, hoe a mau,                                 

Pi‘i no nā nalu e, e hoe na‘e a mau.               

E‘e ma ka wa‘a pa‘a sela, ‘o ia ho‘i Iesū,      

Pili iā iā pili pa‘a a hoe a mau.                           

Poha ka lama sela, nānā i ‘ō                               

He‘e a‘e ka pouli e, ua ao loa nō.                         

Pae e ka wa‘a pa‘a sela, mele a mau                    

Nani haleluiāe, ua pae ola nō.                              

Hoe a mau, sela, hoe a mau,                             

Pi‘i no nā nalu e, e hoe na‘e a mau.                   

E‘e ma ka wa‘a pa‘a sela, ‘o ia ho‘i Iesū,            

Pili iā iā pili pa‘a a hoe a mau.