I Ola No Ke Kino

 

E ʻōlelo kākou iā I ola no ke kino, mākaukau, hoʻomaka

I ola nō ke kino i ka mā‘ona o ka ‘ōpū

I mā‘ona nō ka ‘ōpū i ke aloha o ka makua

E pū pa‘akai kākou me ka mahalo

Ua loa‘a ho‘i iā kākou ka ‘ai a me ke aloha

ʻĀmama ua noa