E Iesū

E Iesū, e aloha mai iā mākou.

E Iesū, e aloha mai iā mākou.

Hui kala mai, i ko mākou mau hewa

E Iesū e aloha mai