Pule Ka ʻUhane ka ʻĀmene

 

E pule kākou i ka pule ka ʻuhane ka ʻāmene, mākaukau, hoʻomaka

ʻĀmene, ʻĀmene, ʻĀmene.