Malana Mai Kaʻū

 

Malana mai Kaʻū, me Puna, me Hilo,

Hele mai Kona me Kohala me Hāmākua,

He kāele ʻo Waipiʻo, he pola ʻo Mahiki

He uka ʻo Waimea, he ʻawa Kawaihae,

He kupe no ka waʻa ʻo Poliʻahu,

He pala Mauna-a-Wākea i luna

Paʻa kuahiwi ke aliʻi i ka waʻa

ʻOhohia i ka hana ʻana aku ē