Ka Naʻi Aupuni

Ka Naʻi Aupuni-Na William Kahino

E Hawaiʻi nui kuauli

E nā Hono aʻo Piʻilani

Oʻahu o Kākuhihewa

Kauaʻi ʻo Mano-o-ka-lani-po 

Kauaʻi ʻo Mano-o-ka-lani-po 

Hui:

E naʻi wale nō ʻoukou

I kuʻu pono ʻaʻole pau

I ke kumu pono o Hawaiʻi

E mau ke ea o ka ʻāina i ka pono

E mau ke ea o ka ʻāina i ka pono

 

I hoʻokahi, kahi ka manaʻo

I hoʻokahi kahi puʻuwai

I hoʻokahi kahi ke aloha

E mālama i ka maluhia

E mālama i ka maluhia

 

Click here for Project Kuleana Video