E Nā Kini o ka ʻĀina

 

Words and Music by: Ernest Kala

E nā kini o ka ‘āina e ala mai, a e ala pū,

E nā mamo o Hawaiʻi nei e ala mai, a e ala pū,

A I mua nā pōkiʻi a inu i ka wai ‘awaʻawa,

A e mau ka lanakila, e nā kini o ka ʻāina,

E nā mamo o Hawaiʻi nei e ala mai, a e ala pū.

 

HUI:

I ka lawe, lawe a lilo,

I ka pono, pono a mau,

Paio no ka pono e, e nā kini o ka ‘āina,

I ka lawe, lawe a lilo,

I ka pono, pono a mau,

Ua mau ke ea o ka ‘āina i ka pono,

Ua mau ke ea o ka ‘āina i ka pono.

 

E nā mokupuni o Hawaiʻi nei e ala mai, a e ala pū,

E nā mano kini a lehu e ala mai, a e ala pū,

Mai Hawaiʻi o Keawe a Kauaʻi o Manokalani,

‘Onipaʻa mau, ‘onipaʻa mau,

E nā mokupuni o Hawaiʻi nei,

E nā mano kini a lehu e ala mai, a e ala pū.

 

HUI: