I Ulu I Ka Ulu Aloha

I ULU I KA ULU ALOHA

hoʻoulu ʻia e “Ka Ulu Aloha” kai haku ʻia e Kyle Atabay, Tatiana Fox, Noe Hokoana, Lilinoe Kaʻahanui, & Kēhau Mahelona i ka makahiki 2012
na Kyle Atabay & Tatiana Fox i hōʻano hou ʻia i ka makahiki 2014

Listen to kumu lead students.

Screen Shot 2015-08-11 at 8.02.47 PM He ʻohe ʻoe – Kū haʻahaʻa
He koa ʻoe – Kanaka hōʻihi
He lehua ʻoe – E hoʻomau ē
Ke ʻauamo kuleana – He olonā ʻoe
———————————————————-
He kauila ʻoe – Hana poʻokela
He kukui ʻoe – ʻImi naʻauao
He lama ʻoe – Alakaʻi mālama
Ke ʻike pono mau – He olopua ʻoe
———————————————————-
E ō e Ka Ulu Aloha o Kapālama

You are the ʻohe – Stand with humility
You are the koa – A respectful person
You are the lehua – May you persevere!
When you shoulder responsibility – You are the olonā
———————————————————-
You are the kauila – Strive for excellence
You are the kukui – Seek knowledge
You are the lama – Lead with care
When you continuously seek understanding – You are the olopua
———————————————————-
o Ka Ulu Aloha of Kapālama