E Hiki Mai Ka Lā

From Pele and Hiʻiaka – A Myth from Hawaiʻi by Nathaniel B. Emerson (1915)

Hiki Mai Ka La
.

Hiki mai, hiki mai ka lā

Aloha wale, ka lā e kau nei

Aia malalo o Kawaihoa

A ka lalo o Kauaʻi

O Lehua

Here it comes, here comes the Sun

How I love the Sun in the sky

There below is Kawaihoa

On the incline of Kauaʻi

Is Lehua

BACKGROUND

Peleʻs sister Kapoulakinau danced this hula on the island of Niʻihau. It is considered one of the earliest of hula, a hula kiʻi.

This oli was shared with the Windward Ahupuaʻa Kūpuna by Anakala Kimo Awai of Hilo along with the Hilo districtʻs kūpuna. He also taught its motions. It is both a chant of welcome to the morning Sun in the sky as well as a request for inspiration from Ke Akua, the creation, or our ancestors.