ʻŌlelo Noʻeau

Planting• He huewai ola ke kanaka na Kāne. People are Kāne’s living water gourd. (Water is life and Kāne is the keeper of it.) – Mary Kawena Pukui, ʻŌlelo Noʻeau No. 71

• ʻAu i ke kai me he manu ala. Cross the sea as a bird. (To sail across the sea.) – Mary Kawena Pukui, ʻŌlelo Noʻeau No. 237

• E ʻai i kekahi, e kāpī i kekahi. Eat some, salt some. – Mary Kawena Pukui, ʻŌlelo Noʻeau No. 252

• E hume i ka malo, e hoʻokala i ka ihe.  Gird the loincloth, sharpen the spear. (A call to prepare for the project at hand.) – Mary Kawena Pukui, ʻŌlelo Noʻeau No. 299

• E kuahui like i ka hana. Let everybody pitch in and work together. – Mary Kawena Pukui, ʻŌlelo Noʻeau No. 323

• E lawe i ke aʻo a mālama, a e ʻoi mau ka naʻauao. He who takes his teachings and applies them increases his knowledge. – Mary Kawena Pukui, ʻŌlelo Noʻeau No. 328

• He aliʻi ka ʻāina; He kauā ke kanaka. The land is chief; People are its servant. – Mary Kawena Pukui, ʻŌlelo Noʻeau No. 531

• He lepo ka ʻai a Oʻahu, a māʻona nō i ka lepo. Earth is the food of Oʻahu, and it is satisfied with its earth. – Mary Kawena Pukui, ʻŌlelo Noʻeau No. 758

• He pūkoʻa kani ʻāina. A coral reef that grows into an island. (A person beginning in a small way gains steadily until he becomes firmly established.) – Mary Kawena Pukui,
ʻŌlelo Noʻeau No. 932

• He ʻuala ka ʻai hoʻōla koke i ka wī. The sweet potato is the food that ends famine quickly. – Mary Kawena Pukui, ʻŌlelo Noʻeau No. 946

• ʻIke i ke au nui, me ke au iki. Know the big currents and the little currents. (Is very well versed.) – Mary Kawena Pukui, ʻŌlelo Noʻeau No. 1209

• Ka iʻa hāhā i kahawai. The fish groped for in the streams. (The ʻoʻopu, often caught by groping under rocks and hollow places in a stream.) – Mary Kawena Pukui, ʻŌlelo Noʻeau No. 1329

• Kū i ka welo. Fits into the family behavior. (Whether good or bad, one’s behavior is judged by the family he belongs to.) – Mary Kawena Pukui, ʻŌlelo Noʻeau No. 1879

• Lele ka ʻiwa, mālie kai koʻo. When the ʻiwa bird flies (out to sea) the rough sea will be calm. – Mary Kawena Pukui, ʻŌlelo Noʻeau No. 1979

• Mai hoʻomāuna i ka ʻai o huli mai auaneʻi o Hāloa e nānā. Do not be wasteful of food lest Hāloa turn around and stare (at you). – Mary Kawena Pukui, ʻŌlelo Noʻeau No. 2052

• Mai ka lā hiki a ka lā kau. From the sun’s arrival to the sun’s rest. – Mary Kawena Pukui, ʻŌlelo Noʻeau No. 2062

• Nā ʻOle ka pō, ʻo nā ʻOle ke ao, he ʻole ka loaʻa. The nights are ʻOle, the days are ʻOle – nothing to be gotten. (The tide is high in the ʻOle period and no fish are caught.) – Mary Kawena Pukui, ʻŌlelo Noʻeau No. 2282

• ʻO nā hōkū nō nā kiu o ka lani. The stars are the spies of heaven. (The stars look down on everyone and everything.) – Mary Kawena Pukui, ʻŌlelo Noʻeau No. 2513

• Pā ka makani ʻo ka Moaʻe, hele ka lepo o Kahoʻolawe i Māʻalaea. When the Moaʻe wind blows, the dust of Kahoʻolawe goes toward Māʻalaea. – Mary Kawena Pukui, ʻŌlelo Noʻeau No. 2580

• Ulu o ka lā. Growth of the sun. (Said of the light of sunrise just as the sun’s rim touches the horizon. The morning sun is used for navigation to determine the primary direction of east.) – Mary Kawena Pukui, ʻŌlelo Noʻeau No. 2870

• Waipahē wale.  As gentle as still water.  (Said of a person who is genial and kind.) – Mary Kawena Pukui, ʻŌlelo Noʻeau No. 2916

• I ka wā ma mua, ka wā ma hope. The future is found in the past. – Molokaʻi: Future of a Hawaiian Island, Sustainability Conference, July 2009

• Ka naʻauao o nā kūpuna ka lama e hoʻomālamalama i ke ala no nā keiki. The wisdom of the elders is the torch that enlightens the path of the children. – Gary Kahahoʻomalu Kanada (1998)

• Hoʻokahi ka ʻilau like ʻana. Wield the paddles together. (Work together.)

• E ʻōpū aliʻi. Have the heart of a chief. (Have the kindness, generosity, and even temper of a chief.)

• Hoʻokahi nō lā o ka malihini. A stranger only for a day. (After the first day as a guest, one must help with the work.)

• Aloha kekahi i kekahi. Love one another.

• ʻAʻohe hua o ka maiʻa i ka lā hoʻokahi. No task is too big when done together by all.

kalo3