Scripture

Students will learn their grade level scripture in English and Hawaiian.  Their kuleana is to practice their scripture to be able to recite it from memory.  We work on the English first, then the Hawaiian.  Start practicing today!

Galatians 5:22 and 23

“But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control.  Against such things there is no law.”

Galatia, Mokuna ‘elima, paukū iwakālua kūmā lua a me iwakālua kūmā kolu.

“Akā, ʻo ka hua na ka ʻUhane, ʻo ia ke aloha, ka ʻoliʻoli, ke kuʻikahi, ke ahonui, ka lokomaikaʻi, ka maikaʻi, ka manaʻoʻiʻo, ke akahai, ka pākiko; ʻaʻohe kānāwai pāpā mai ia mau mea.”

5 Responses to Scripture

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *