E Nā Kini

by Ernest Kala

Faster:

Slower:

E nā kini o ka ‘āina e ala mai, a e ala pū

E nā mamo o Hawai‘i nei e ala mai, a e ala pū,

A i mua nā pōki‘i a inu i ka wai ‘awa‘awa,

A e mau ka lanakila, e nā kini o ka ‘āina,

E nā mamo o Hawai‘i nei e ala mai, a e ala pū.

 

Chorus:

I ka lawe, lawe a lilo,

I ka pono, pono a mau,

Paio no ka pono ē, e nā kini o ka ‘āina

I ka lawe, lawe a lilo

I ka pono, pono a mau

Ua mau ke ea o ka ‘āina i ka pono,

Ua mau ke ea o ka ‘āina i ka pono.

 

E nā mokupuni o Hawai‘i nei e ala mai, a e ala pū

E nā mano kini a lehu e ala mai, a e ala pū,

Mai Hawai‘i o Keawe a Kaua‘i o Manokalani,

‘Onipa’a mau, ‘onipa‘a mau

E nā mokupuni o Hawai‘i nei,

E nā mamo kini a lehu e ala mai, a e ala pū.

 

O people of the land rise up!!, And rise up together!!,

O Hawaiian descendants rise up!!, And rise up together!!

And the younger generations move forward and drink the bitter water,

The victory lives always, O people of the land,

O descendants of Hawai’i, rise up!!! (rise up together!!)

 

Acquire, acquire and receive,

The rights, rights forever,

Fight for the rights, O people of the land.

Acquire, acquire and receive.

The rights, rights forever,

The life of the land is preserved in righteousness.

The life of the land is preserved in righteousness.

 

O islands of Hawai’i rise up!! And rise up together!!

O numerous multitude and masses rise up!!, And rise up together!!

From Hawai’i of Keawe to Kaua’i of Manokalanipo,

Steadfast always, steadfast always,

O islands of Hawai’i,

O numerous multitudes and masses rise up!!, And rise up together!!