He Mele o Nā Kai ʻEwalu

February 9th, 2015 by kaaarona

ʻAe He mele o nā kai ʻewalu
Kiʻekiʻe ʻo Hawaiʻi i luna o ke kai o ʻAlenuihāhā (between Hawaiʻi and Maui)
Hoʻolono ʻo Maui i ke kai o ʻAlalākeiki (between Kahoʻolawe and Maui)
He keiki ʻo Kahoʻolawe a Kanaloa
Nāna nō i kuhikuhi i KealaiKahiki (between Lānaʻi and Kahoʻolawe) 1
Hikina a ea akula i Lānaʻi i ke kai o ʻAuʻau (between Maui and Lānaʻi)
ʻAu aku iā Pailolo (between Maui and Molokaʻi)
Aia lā ʻo Molokaʻi ē
A Kaiwi i ke kai hānupanupa (between Molokaʻi and Oʻahu)
ʻUpu aʻe ka manaʻo i ka pohu lā i Oʻahu 2
Ahuwale ʻo Kauaʻi mai ke kai o Kaʻieʻiewaho (between Oʻahu and Kauaʻi)
Ma waho aku o Kaulakahi (between Kauaʻi and Niʻihau)
ʻIke ʻia ka ʻehukai o Niʻihau ē
Hauʻoli loa au i ka nani e pāhola ʻia mai
Maikaʻi a hemolele ka maluhia o nā kai ʻewalu
Ua ʻikea,
Aloha kākou ē 3

Nā Lā Hōʻike Oli –Māhele 1 – Pōʻahā, lā 19 o Pepeluali
Māhele 1 & 2 – Pōʻalua, lā 26 o Pepeluali
Māhele 1,2 & 3
– Pōʻahā, lā 4 o Malaki

01 Mele O Na Kai ‘Ewalu (Oli)

Posted in Makahiki ʻEhā, Makahiki ʻElima, Papa ʻŌlelo Hawaiʻi | No Comments »

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.

Locations of visitors to this page