Contact Information

 

Kumu Roxanne Kala-4A

Email: rokala@ksbe.edu

(808) 982-0243

Kumu Kaulana Hokoana-4B

Email: kehokoan@ksbe.edu

(808) 982-0224