No Kumu Kealiʻi Akina

Featured

Welina mai kākou mai ka piʻina a ka lā i Haʻehaʻe a i ka mole o Lehua,

Noho au i ka ʻahupuaʻa o Waikahekaheʻiki i ka moku o Puna i ka mokupuni o Lononuiākea i kō Hawaiʻi Pae ʻāina.

ʻO Daniel Mahelona ke kāne, ‘o Rosemarie Kaipo ka wahine. Noho pū lāua a hānau ʻia ʻo Danette Mahelona, he wahine.

ʻO Abraham Akina ke kāne, ʻo Clara Wong ka wahine. Noho pū lāua a hānau ‘ia ʻo Edmund Akina, he kāne.

ʻO Edmund Akina ke kāne, ʻo Danette Mahelona ka wahine. Noho pū lāua a hānau ʻia ʻo Kealiʻi Akina he kāne.

Who Am I? What is my kuleana at Kamehameha Schools?

Aloha nō kākou, I am Kumu Kealiʻi and currently I am on a new adventure working as an Kumu ʻEnehana (Technology Resource Teacher) at KS Hawaiʻi High School. Working with the Pāhana Kīpaepae (1:1 laptop project) helping my fellow educators to further integrate technology into their curriculum to enhance engagement of our haumāna.

Interests

 • Ke Akua
 • Kuʻu ʻOhana
 • Nohona Hawaiʻi
 • Māla
 • Eating
 • Playing Music

Favorite Quotes

 • “Ma ka hana ka ʻike” na kō kākou kūpuna.
  • It is the process of doing which allows one to gain true understanding and construct knowledge.
 • “Hard Work always beats Talent, when Talent doesn’t work Hard” Tim Notke
  • I wisdom often comes with age but sometimes age comes alone, never stop working hard.

Contact Me